Finansiering

Sedan starten för projektet i december 2011 har ambitionen varit att finansiera den nya byggnaden för Nobel Center genom donationer.

Eftersom Nobelstiftelsens kapital inte får användas är den externa finansieringen av byggnaden och verksamhet en förutsättning. Kostnaden för Nobel Center är beräknad till sammanlagt 1,2 miljarder kronor.

Tack vare en generös donation från Familjen Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i juni 2013 är merparten av finansieringen för Nobel Center säkrad. Tillsammans bidrar donatorerna med 800 miljoner kronor, vilket gör det till en av de större privata donationerna till ett liknande projekt i Sverige.

Det är glädjande att vi nu kan realisera den mer än hundra år gamla drömmen om ett Nobel Center. Med donationen visar de två stiftelserna sitt engagemang och sitt stöd för projekt som främjar kunskapsförmedling. Nobel Center är en viktig framtidssatsning i Stockholm. Med en stark hemmabas förbättras också Nobelsystemets möjligheter att utvecklas internationellt”, säger Lars Heikensten, verkställande direktör Nobelstiftelsen.

 

Erling-Persson Family Foundation

Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Knut and Alice Wallenberg Foundation

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver de ursprungliga donationerna från Familjen Erling-Perssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs har ytterligare 200 miljoner utlovats till projektet från följande donatorer och partners: Agnetha och Robert Andreen, Miriam och J Christer Ericsson, Catarina och Sven Hagströmer, Kent och Lena Janér, Per och Lena Josefsson, Barbro och Barney Osher, Björn och Inger Savén, Carl-Henric och Louise Svanberg, Bo Söderberg och Ulla Zachrisson, Einar Mattsson AB, Mellby Gård och Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur.
Läs mer här