Vad är Nobel Center?

Copyright: Nobelhuset AB
Production: Nyhetsbolaget

Vår vision

Alfred Nobel hade en tydlig vision med det pris han skapade. Han ville åstadkomma något mer än att belöna insatser inom fysik, kemi, medicin, litteratur och fred. Han skrev i sitt testamente att han ville ge sitt pris åt dem som ”hafva gjort menskligheten den största nytta”.

Nobel Center kommer att verka i denna anda och bygga upp sin verksamhet kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Här kommer vi att kunna ta upp frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid, frågor som berör oss alla som individer. I Nobel Center står Nobelpriset och Nobelpristagarnas berättelser i fokus. Det är berättelser om mod, övertygelse och envishet. Det är berättelser som bevisar att idéer kan förändra världen.

Den grundläggande ambitionen för verksamheten i Nobel Center är att ge lust till att utforska, att lösa problem och att skapa; att locka till lärande, att inspirera till tankar och reflektioner och att väcka engagemang.

Nobel Center ska bli ett av huvudstadens mest attraktiva besöksmål – ett självklart val för besökande turister och en plats som stockholmare vill återkomma till. Centret blir ett publikt, öppet hus med utställningar, skolprogram, vetenskapliga seminarier, föredrag och samtal om dagsaktuella ämnen och evenemang av olika slag. Kanske kommer man till Nobel Center för att lyssna på en föreläsning om klimatfrågan av Steven Chu, Nobelpristagare i fysik och USAs förre energiminister, för att äta en Nobelmeny i restaurangen eller ta en fika på uteserveringen i en vacker parkmiljö intill Nationalmuseum.

Genom Nobel Center tillförs Stockholm en byggnad av hög arkitektonisk kvalité. Nya kajer, med en levande båttrafik, kommer att knyta samman promenadstråken från city ut till Blasieholmen och Skeppsholmen.