2011-12-02 Stockholms stad och Nobelstiftelsen samverkar för ett Nobel Prize Center i Stockholm

Pressmeddelande 2 december 2011

Nobelstiftelsen och Stockholms stad har den 1 december 2011 undertecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt verka för ett permanent Nobel Prize Center vid Nybroviken i Stockholm. Man har enats om en tomt på Blasieholmen som ägs av Stockholms stad.

Genom Nobel Prize Center vill vi skapa en samtida mötesplats för Nobelpristagare,forskare, studenter, skolelever och en nyfiken allmänhet. Centret ska ge besökaren en upplevelse i världsklass och vara en bas för vårt arbete med att sprida Nobelprisets budskap om betydelsen av kunskap, humanism och fred,” säger Lars Heikensten, verkställande direktör på Nobelstiftelsen.

Nobel Prize Center vid Nybroviken blir Nobelprisets nya hemvist och förtydligar Stockholm och Sverige som Nobelprisets hemstad och hemland.

Med den här satsningen visar vi att Stockholm strävar efter att bli en världsledande kunskapsregion som främjar utbildning, innovation och forskning. Ett center som kan belysa alla aspekter av Nobelpriset är ett efterlängtat besöksmål i Stockholm,” säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad. ”Det kommer att få stor betydelse för en yngre generation som här kan inspireras att söka kunskap och bejaka sin nyfikenhet.

Nobel Prize Center kan stå klart 2018 och kommer bland annat att innehålla ett utvidgat Nobelmuseum där den publika verksamheten kan expandera. Intentionen är att centret på sikt även ska inrymma Nobelstiftelsens och Nobel Medias verksamheter. För att skapa en märkesbyggnad av hög kvalitet planeras en internationell arkitekttävling under hösten 2012.

För kompletterande material se pressrummet på Nobelprize.org. Här finns en informationsfolder och en rapport från arbetsgruppen för ett Nobel Prize Center med Nobelmuseum i Stockholm, en utredning om möjliga lokaliseringar, samt bilder att ladda ned.

 

Kontakt Nobelstiftelsen: Annika Pontikis, informationsansvarig, Nobelstiftelsen, annika.pontikis@nobel.se, 08 663 14 70, 070 454 76 72

Kontakt Sten Nordin: Håkan Filipsson, pressansvarig, hakan.filipsson@stockholm.se, 076-12 29 201

 

© Nobelstiftelsen 2011. Nobelpriset®, Nobelprize.org®, Nobel Media®, Nobelmuseet® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

 

Källor:

Press Release in Swedish (pdf)