2015-04-16 Nobel Center inleder samarbete med Atelier Brückner

Pressmeddelande 16 april 2015

Atelier Brückner, med grundaren Uwe R. Brückner i spetsen, räknas till en av världens främsta utställningsformgivare. Tillsammans med Nobelmuseet har de påbörjat ett arbete med att planera för de utställningar som ska finnas i Nobel Center.

”Vi ser fram emot att arbeta med Nobel Center. Vi vill skapa en inspirerade tredimensionell scenografi för att iscensätta Alfred Nobels liv och visa på hur Nobelpristagarnas kreativitet och mod kan förändra världen. Besökarna ska beröras av de många spännande berättelser som finns kring Nobelpriset och få en mångbottnad utställningsupplevelse”, säger Uwe R. Brückner.

Vårt mål är att skapa inspirerande upplevelser för människor från olika delar av världen. Vi vill väcka idéer, föda kreativitet och skapa framtidstro. Vi vill också att människor från jordens alla hörn ska kunna interagera med Nobel Center och delta i samtal kring stora avgörande framtidsfrågor”, säger Olov Amelin, museichef på Nobelmuseet.

Atelier Brückner kommer i en inledande fas ta fram ett koncept för utformningen av utställningarna i Nobel Center. Arbetet ska presenteras i slutet av juni.

Om Atelier Brückner
Atelier Brückner, baserat i Stuttgart, Tyskland, grundades 1997 av arkitekt och scenograf professor Uwe R. Brückner och arkitekt Shirin Frangoul-Brückner. Atelier Brückner är ett av världens ledande kontor inom utställningsdesign och scenografi. De erbjuder konceptutveckling, planering och genomförande av olika former av projekt. Atelier Brückner står bland annat bakom Sjöfartsmuseet i Amsterdam och Europaparlamentets besökscentra i Bryssel.

Mer info: www.atelier-brueckner.com

Om Nobel Center
Nobel Center på Blasieholmen blir Nobelprisets hem i Stockholm. Nobel Center kommer att bygga upp sin publika verksamhet med utställningar, konferenser och skolprogram kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas belönade insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid. Nobel Center beräknas stå klart för inflyttning 2019.

Mer info: www.nobelcenter.se

Kontakt
Rebecka Oxelström, kommunikationschef, Nobel Center
rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, + 46 734 12 66 75

Claudia Luxbacher, kommunikationschef, ATELIER BRÜCKNER,
presse@atelier-brueckner.com