2013-06-04 Nobel Center i Stockholm blir verklighet tack vare donation

Pressmeddelande 4 juni 2013

Tack vare en generös donation är merparten av finansieringen säkrad för Nobel Center som ska uppföras på Blasieholmen i centrala Stockholm. Donatorerna är Familjen Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Tillsammans bidrar donatorerna med 800 miljoner svenska kronor vilket gör det till en av de större privata donationerna till ett liknande projekt i Sverige.

Det är glädjande att vi nu kan realisera den mer än hundra år gamla drömmen om ett Nobel Center. Med donationen visar de två stiftelserna sitt engagemang och sitt stöd för projekt som främjar kunskapsförmedling. Nobel Center är en viktig framtidssatsning i Stockholm. Med en stark hemmabas förbättras också Nobelsystemets möjligheter att utvecklas internationellt”, säger Lars Heikensten, verkställande direktör Nobelstiftelsen.

I samarbete med Stockholms stad kan arbetet med att förverkliga Nobel Center nu fortskrida. Det innebär att ett efterlängtat besöksmål blir verklighet och att Nobelpriset får ett hem i Stockholm. Med en bred publik verksamhet kommer Nobel Center att bjuda in till Nobelprisets unika värld av naturvetenskap, humaniora och fredsarbete och bli en mötesplats som uppmuntrar nyfikenhet och kreativitet.

Det är med stor glädje vi har valt att donera medel för att skapa en hemvist för Nobelpriset i Stockholm. Nobel Center ska bli en plats som stimulerar nyfikenhet och lärande hos en yngre generation och en plats där forskare, studenter, beslutsfattare och en intresserad allmänhet kan mötas för att finna svar på framtidens stora frågor”, säger Stefan Persson, ordförande i Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Att bidra till Nobel Center känns viktigt. Nobelpriset har under lång tid varit en viktig institution och stärkt bilden av Sverige som en framstående kunskapsnation. Genom Nobel Center kommer Stockholm att kunna erbjuda en plattform som ger unikt goda möjligheter att locka framstående forskare och skapa vetenskapliga aktiviteter på högsta internationella nivå”, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Donationen innebär att den internationella arkitekttävlingen kan inledas. Det sker den 14 juni då de tolv utvalda arkitekterna har bjudits till Stockholm för ett startseminarium. Under våren 2014 presenteras ett vinnande förslag till Nobel Centers gestaltning. Enligt den preliminära tidplanen kan Nobel Center slå upp portarna i december 2018.

Vid en pressträff på Nobelmuseet den 14 juni kl. 9.00 offentliggörs juryn och de förutsättningar som ligger till grund för arkitekttävlingen. De deltagande arkitekterna närvarar vid pressträffen.

 

Kontaktpersoner:

Nobelstiftelsen, Annika Pontikis, annika.pontikis@nobel.se

Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Sigbrit Franke, ledamot, sigbrit.franke@adm.umu.se, +46 70 710 74 03

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Göran Sandberg, verkställande ledamot, +46 8 545 017 80, kaw@kaw.se

© Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset®, Nobelmuseet® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken

 

Källor

– Pressmeddelande, svenska (pdf)

Pressbilder (för redaktionell användning)

Lars Heikensten, Executive Director of the Nobel Foundation. © Nobel Media. Photo: Alexander Mahmoud.

Lars Heikensten, Executive Director of the Nobel Foundation. © Nobel Media. Photo: Alexander Mahmoud.

Educational activities at the Nobel Museum. © Nobel Museum. Photo: Per Erik Berglund Znapshot

Educational activities at the Nobel Museum. © Nobel Museum. Photo: Per Erik Berglund Znapshot

Educational activities at the Nobel Museum. © Nobel Museum. Photo: Martha Bojassen

Educational activities at the Nobel Museum. © Nobel Museum. Photo: Martha Bojassen

 

Craig Mello, 2006 Nobel Laureate in Physiology or Medicine at the Nobel Week Dialogue in Stockholm, December 2012. © Nobel Media. Photo: Alexander Mahmoud

Craig Mello, 2006 Nobel Laureate in Physiology or Medicine at the Nobel Week Dialogue in Stockholm, December 2012. © Nobel Media. Photo: Alexander Mahmoud

Director of the Nobel Museum Olov Amelin at the Nobel Center press conference, June 4, 2013 © Nobel Media. Photo: Alexander Mahmoud.

Director of the Nobel Museum Olov Amelin at the Nobel Center press conference, June 4, 2013 © Nobel Media. Photo: Alexander Mahmoud.

Nobel Minds. © Nobel Media. Photo: Niklas Elmehed.

Nobel Minds. © Nobel Media. Photo: Niklas Elmehed.

Nobel Week Dialogue. © Nobel Media. Photo: Alexander Ljungdahl.

Nobel Week Dialogue. © Nobel Media. Photo: Alexander Ljungdahl.