2016-04-25 Ja till detaljplanen för Nobel Center

Pressmeddelande
25 april 2016

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har antagit detaljplanen för Nobel Center och den byggnad som David Chipperfield utformat. Nu går arbetet vidare med sikte på byggstart för det som ska bli Nobelprisets hem i Stockholm.

”Vi är glada för detta tydliga ja från politikerna i Stockholm. Jag är övertygad om att huset i sig och den verksamhet som kommer att bedrivas blir mycket uppskattad. Likaså kommer området runt Nobel Center med rustade kajer och gångstråk göra att platsen blir mer tillgänglig än vad den är idag för stockholmarna”, säger Lars Heikensten, vd Nobelstiftelsen.”

”Husets publika karaktär med en utökad museiverksamhet med unika utställningar och omfattande aktiviteter för skolbarn samt mötes- och programverksamhet blir en tillgång för Stockholm och Sverige. Det vetenskapliga programmet kommer även bidra till att locka forskare och Nobelpristagare från hela världen att komma till Stockholm för att diskutera vår tids stora frågor”, säger Carl-Henrik Heldin, ordförande Nobelstiftelsen.

Under det senaste året har vi utvecklat ett utställningskoncept och de vetenskapliga program som ska pågå i Nobel Center. Till hösten tas nästa steg då vi påbörjar ett arbete med att konkretisera husets skolaktiviteter. Ambitionen är att alla barn i Sverige ska få möjlighet att besöka Nobel Center någon gång under sin skoltid för att lära sig mer om de 900 Nobelpristagare som belönats genom åren. 


Om projektet
Nobel Center kommer att bygga upp sin publika verksamhet med utställningar, skolprogram, möten och föreläsning kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas belönade insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid. För arkitekturen står David Chipperfield och Christoph Felger som i april 2014 utsågs av en enig tävlingsjury till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center. Vi siktar på byggstart 2017 och cirka två års byggtid.


Kontakt
Rebecka Oxelström, kommunikationschef för Nobel Center
rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, + 46 734 12 66 75