2017-02-08 Länsstyrelsen avslår överklagandena gällande detaljplanen för Nobel Center

Stockholm, 8 februari 2017

Public space south of the Nobel Center. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Public space south of the Nobel Center. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att avslå överklagandena och fastställa detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen. Beslutet var väntat och samtidigt glädjande. Ett viktigt steg framåt för projektet.

”Nu fortsätter vi att planera för den publika verksamheten som ska pågå i huset året om. Med Nobel Center skapar vi Nobelprisets hem i Stockholm. Ett intellektuellt vardagsrum med en bred publik verksamhet bestående av skolprogram, vetenskapliga konferenser, möten och evenemang. I en tid när fakta ifrågasätts, när populism och nationalism frodas har Nobelpriset en unik möjlighet att lyfta fram vetenskap, kunskap, humanism och fred”, säger Lars Heikensten, vd Nobelstiftelsen.

Samtidigt fortsätter förberedelserna för byggprojektet.

För mer information

Rebecka Oxelström, kommunikationschef Nobel Center
rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, +46 734 12 66 75