2016-05-24 – Viktiga pusselbitar på plats för Nobel Center

Pressmeddelande
24 maj 2016

Arbetet med Nobel Center fortsätter. Steg för steg faller viktiga pusselbitar på plats. Nytt bildmaterial från David Chipperfield Architects illustrerar den senaste
utvecklingen av byggnaden och aktiviteterna i huset.

Nobelstiftelsens VD Lars Heikensten kommenterar den senaste tidens arbete:
”Vi fortsätter arbetet med Nobel Center och ska vara väl förberedda när detaljplanen vinner laga kraft. I samarbete med David Chipperfield Architects har vi tagit fram ett detaljerat
byggnadsprogram. Samtidigt fördjupas arbetet med verksamheten; ett omfattande museum, skolprogram för elever och lärare samt vetenskapliga program på högsta nivå.”
Under våren har ett antal avgörande beslut som berör projektet fattats av Stockholms politiker. Det senaste togs i slutet av april av kommunfullmäktige i Stockholms stad då
detaljplanen för Nobel Center antogs.

”Det är alltid intressant att utforma hus med en publik dimension. Nobelpriset har en unik ställning i världen och Nobel Center är en fantastisk möjlighet för Stockholm som man nu
enats om att ta tillvara”, säger David Chipperfield.

Senaste utvecklingen av Nobel Center

• Ett koncept för centrets utställningar har utvecklats tillsammans med den tyska utställningsformgivaren Atelier Brückner. Våren 2016 granskades idéerna av en referensgrupp
bestående av museichefer från olika delar av världen. Under åren fram till öppnandet av Nobel Center kan nu dessa utställningsidéer testas på olika platser i Stockholm och i vandringsutställningar världen över. Utställningarna sträcker sig över fyra våningsplan i den nya byggnaden.

• Ett antal vetenskapliga aktiviteter har tagits fram. Det handlar bland annat om Nobel Science Lectures som är ett koncept där världsledande forskare bjuds in till Nobel Center fyra gånger per år för att diskutera aktuella frågor. Forskning för folket är ett annat som handlar om att arrangera öppna populärvetenskapliga seminarier året om. Ett tredje är Nobel Science Networks där en grupp världsledande forskare inom ett lovande forskningsområde bjuds in för samarbete under tre år.

• Efter sommaren drar ett arbete med att utveckla centrets skolprogram igång. Målsättningen är att alla skolbarn i Sverige ska kunna besöka Nobel Center någon gång
under sin skoltid. Via digitala verktyg ska den pedagogiska verksamheten även nå ut i världen.

• Nytt bildmaterial av Nobel Center är framtaget av David Chipperfield Architects.

• En modell i trä som sätter Nobel Center i sin omgivning på Blasieholmen har tagits fram. Modellen kommer att stå på Nobelmuseet för att informera om var museets
verksamhet kommer att flytta när Nobel Center är färdigbyggt.

• Auditoriet har utvecklats för att fungera för olika typer av öppna föreläsningar, kulturarrangemang och vetenskapliga möten året om.

• Restaurangen flyttas högst upp i huset. Därmed kan man som besökare ta sig genom hela byggnaden.

• Vi har säkerställt att 80 procent av ytan i huset blir publik och tillgänglig för allmänheten.

• De senaste sex månadernas arbete med ett byggnadsprogram har avslutats. Programmet sammanställer handlingar över byggnadens konstruktions- och installationssystem
samt gestaltning och syftar till att kartlägga alla förutsättningar och villkor som kan påverka den fortsatta projekteringen av byggnaden. Byggnadsprogrammet säkerställer även projektets ambitioner inom miljöområdet.

• Gestaltningen har bearbetats, exempelvis med en mer markerad entré längs Hovslagargatan och en tydligare pelarstruktur i de i övrigt öppna våningsplanen.

Pressbilder

Pressmaterial 24 maj_print

Vandra genom huset