2016-03-15 Stadsbyggnadsnämnden säger ja till Nobel Center

Pressmeddelande – 15 mars 2016

Idag godkände stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för Nobel Center och den byggnad som David Chipperfield utformat. Ett viktigt steg i arbetet med att skapa ett hem för Nobelpriset i Stockholm.

”Vi är glada för det stöd som staden visar för det hus vi har arbetat fram tillsammans med en av världens främsta arkitekter. Byggnadens publika karaktär med unika utställningar, omfattande aktiviteter för skolbarn samt mötes- och programverksamhet blir en tillgång för hela Stockholm och Sverige”, säger Susanne Lindh VD för Nobelhuset.

Under våren fortsätter planeringen av den verksamhet som ska pågå i Nobel Center och detaljplaneringen av huset går vidare. Bland annat kommer det vetenskapliga programmet som utvecklats för Nobel Center att presenteras. Ett koncept för de framtida utställningarna i centret, som tas fram av Nobelmuseet och den tyska utställningsformgivaren Atelier Brückner, kommer också att visas upp.

”Nobel Center blir en plats där vi tar tillvara Nobelprisets förmåga att inspirera människor till att själva söka kunskap, att ifrågasätta, att vilja förstå och förbättra världen”, säger Susanne Lindh VD för Nobelhuset.

För mer information
Rebecka Oxelström, kommunikationschef för Nobel Center
rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se, +46 734 12 66 75

Mer fakta om projektet
Nobel Center på Blasieholmen blir Nobelprisets hem i Stockholm. Nobel Center kommer att bygga upp sin publika verksamhet med utställningar, konferenser och skolprogram kring Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred. Med utgångspunkt i Nobelpristagarnas belönade insatser och inspirerande berättelser kommer Nobel Center att kunna ta sig an både vår historia, vår samtid och de stora frågor som är avgörande för vår värld och vår framtid. Den mässingsskimrande byggnaden är utformad av David Chipperfield och Christoph Felger som i april 2014 utsågs av en enig tävlingsjury till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center.