2016-01-14 Stockholm behöver en mötesplats kring Nobelpriset

Replik StockholmDirekt 14 januari 2016

Ulf Nordlind skriver på StockholmDirekt att det inte behövs ett nytt Nobel Center. Vi som idag på olika sätt arbetar med att sprida kunskap om Nobelpriset och Nobelpristagarnas liv och upptäckter håller verkligen inte med. Sverige saknar en fungerande plats för något av det mest kända Sverige har – Nobelpriset.

Under de senaste 20 åren har vi inom Nobelsfären utvecklat en omfattande publik verksamhet. Den har till uppgift att sprida kunskap om Nobelpriset och Nobelpristagarnas liv och upptäckter för att engagera inte minst barn och unga kring vetenskap, humaniora och fredsarbete. Det är bakgrunden till Nobel Center.

En del av denna publika verksamhet är Nobelmuseet i Gamla stan. Det är roligt att Ulf Nordlind uppskattar museet. Det gör vi också! Vad han inte verkar känna till är att Nobelmuseet sedan länge har vuxit ur sina lokaler. När vi öppnade för 15 år sedan var lokalerna i Gamla stan tänka som en temporär lösning i väntan på att ett Nobel Center skulle byggas. Vid invigningen hängde det till och med en skylt på fasaden där det stod ”Nobelmuseet gästar Börshuset”.

Antalet besökare till den verksamhet som bedrivs på Nobelmuseet har under de senaste åren ökat varje år. Sommartid är det köer utanför museet och vi får idag tacka nej till många skolklasser som vill delta i våra mycket uppskattade pedagogiska program. Våra programkvällar är ofta fullbokade. Lokalerna är för trånga för att till exempel bjuda in Nobelpristagare att delta i debatter och hålla föredrag. Våra nya utställningar begränsas också av bristen på utrymme. En hel del av det publika arbetet kring Nobelpriset får därför arrangeras i tillfälliga lokaler i Sverige och utomlands. Om alla dessa aktiviteter kunde samlas under ett tak mångfaldigas möjligheterna att nå en riktigt bred publik.

Besöksantalet till Nobel Center på 600 000 är lågt räknat. Som jämförelse kan nämnas att Vasamuseet årligen har omkring 1,3 miljoner besökare, Kulturhuset cirka 3 miljoner besökare och Moderna Museet 515 000 besökare. Med den attraktionskraft som finns kopplad till Nobelpriset världen över tror vi inte att det kommer att bli några som helst svårigheter att fylla Nobel Center med museibesökare.

I centret planeras permanenta utställningar om Alfred Nobel, och om Nobelpriset och Nobelpristagarna, men också ett flöde av tillfälliga vandringsutställningar kring dagsaktuella frågor. Nobel Center kommer också att erbjuda en unik plattform för vetenskapliga möten, seminarier och föreläsningar i hjärtat Stockholm. I Nobel Center kan vi ta till vara den enorma outnyttjade potential som finns i Nobelprisets förmåga att attrahera världens främsta forskare och tänkare inom olika ämnesområden. Visst finns det, som Ulf Nordlind skriver, många platser där man kan arrangera vetenskapliga symposier. Men de vetenskapliga aktiviteterna är endast en del av det som ska äga rum i Nobel Center. Vår ambition är att fortsätta engagera kring Nobelpriset och låta vetenskap bli mer tillgänglig för en bredare allmänhet. Det ska ske genom möten, programverksamhet, föreläsningar, utställningar och en bred skolverksamhet.

Det tror vi görs bäst om allt det Nobelpriset står för, får en plats mitt i stan.

Olov Amelin, Museichef Nobelmuseet