2014-05-15 Ny samarbetspartner för genomförandet av projektet Nobel Center och nya styrelseledamöter i Nobelhuset AB

Pressmeddelande 15 maj 2014

Nobelhuset AB stärker ledningen av projektet Nobel Center med Projektbyrån som ny samarbetspartner och nya ledamöter i styrelsen.

Tidigare i år avslutades en internationell arkitekttävling för utformningen av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Nu går Nobelhuset AB vidare med projektet med fortsatt programarbete, projektering samt verksamhetsplanering avseende det framtida innehållet i byggnaden.

För programarbetet med Nobel Center inleddes nyligen ett samarbete med Projektbyrån Stockholm AB, vars vd Jonas Hellström går in som projektchef.

Projektbyrån är ett välrenommerat konsultföretag inom projekt- och byggledning, som har stor erfarenhet av att genomföra komplicerade innerstadsprojekt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Förstärkningar har även gjorts i styrelsen för Nobelhuset AB, där Birgitta Ed och Eva Nygren utsetts till nya ledamöter.

Birgitta Ed är entreprenör med lång och bred erfarenhet som senior rådgivare inom kommunikationsfrågor. Hon är en av grundarna till företaget Six Year Plan och har även startat och drivit kommunikationsbyrån Springtime AB.

Eva Nygren är arkitekt med en mångårig bakgrund inom bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som vd för Sweco Sverige och närmast som vd och koncernchef för Rejlers.

 

Om Nobelhuset AB:

Under 2012 bildade föreningen Nobel Foundation Rights Association det helägda aktiebolaget Nobelhuset AB med syfte att skapa ett Nobel Center, en byggnad för kulturell och vetenskaplig verksamhet på Blasieholmen i Stockholm. Bolagets uppgift är att projektera, uppföra, äga, förvalta och utveckla Nobel Center, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. VD för bolaget är Susanne Lindh.

För mer information:

Kontaktperson Nobelhuset AB:
Elsa Thambert, projektkoordinator: elsa.thambert@nobel.se, 070-786 57 90

Kontaktperson Projektbyrån AB:
Jonas Hellström, vd: jonas.hellstrom@projektbyran.se, 08-545 495 00