Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare

Maria_R
Vad kan ett Nobel Center betyda för Stockholm och Sverige?

Nobelpriset och det Nobel står för betyder mycket för Stockholm. Ett Nobel Center har stora förutsättningar att bli ett av huvudstadens mest attraktiva besöksmål förutsatt att det fylls med ett intressant och lockande innehåll.

Vad är viktigt för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig stad?
Stockholm är redan idag en attraktiv stad. Talanger, huvudkontor och startups blomstrar i Stockholm. Men attraktionskraft är komplext. Det är en kombination av hårda och mjuka faktorer som avgör om en plats är attraktiv eller inte. I slutändan handlar det om Stockholm kan erbjuda sådant som personer som överväger att flytta hit, starta företag eller investera här efterfrågar. Frågor som infrastruktur och bostäder är centrala. Går det inte rent praktiskt att få detta att fungera så har vi ett problem.

Vilka är Stockholms starkaste kvalitéer när det kommer till kultur- och turistnäringen?
Stockholm är en av de snabbast växande turiststäderna i världen, och där spelar kulturutbudet en stor roll. Det är en modern stad, men med en historia som går långt tillbaka – ända till vikingatiden. Det är urban plats, men genom att ta en av alla båtar som ligger längs innerstadens kajer så når man skärgården på bara några minuter. Det är en styrka.

Bara under den tid som jag själv bott här, sedan 1997, har Stockholm blivit mycket mer internationellt. I mitten på nittiotalet var det politisk debatt om man skulle få ha uteserveringar. Idag finns ett mycket bra utbud av restauranger och mat från många delar av världen. Vi har också blivit en start-up-stad för museer. Nya museer och konsthallar som Fotografiska, ABBA the Museum och Bonniers konsthall har bidragit till att vitalisera Stockholm.

Vad kan ett Nobel Center betyda för svenskt näringsliv?
Framför allt tror jag att det kommer att kunna stärka Stockholms och Sveriges varumärke om centret blir välkänt och får ett intressant innehåll. Det kommer svenskt näringsliv till del. Det kan också bli en mötesplats för akademi och näringsliv.

Foto: Orlando G. Boström