Helena Seth, ansvarig för Dramaten& på Dramaten

I Nobel Center kan vetenskap och samhälle mötas

Helena Seth är ansvarig för Dramaten& på Dramaten