Gunnar von Heijne, professor vid Stockholms universitet

”Nobel Center kan skapa en plats för Nobelpriset att förkroppsligas på”

Gunnar von Heijne är professor i kemi vid Stockholms universitet samt tidigare ordförande, nuvarande ledamot, i Nobelkommittén för kemi. Han är även en av Sveriges mest citerade forskare inom området biokemi och molekylärbiologi.