Göran Sandberg, verkställande ledamot för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Donationen står fast”

Göran Sandberg är verkställande ledamot för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som är en huvudfinansiär till Nobel Center. Han är även professor vid Umeå Plant Science Centre och tidigare rektor för Umeå universitet.