Göran K Hansson, professor på Karolinska institutet

”Blasieholmen är en idealisk plats där vetenskapen möter samhället”

Göran K Hansson är professor i kardiovaskulär forskning på Karolinska institutet. Han är även ledamot- samt tillträdande ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien. Han har tidigare varit ordförande och sekreterare i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin vid Karolinska Institutet och är för närvarande vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse.