Eva Hamilton, ordförande för Radiohjälpen och Radiotjänst

”SVT och Nobel handlar i grunden om kunskap och demokrati”

Eva Hamilton är tidigare VD för SVT. Idag är hon ordförande för Radiohjälpen och Radiotjänst. Hon sitter även i styrelsen för Lindex, LKAB, Fortum och Nobel Center. Eva Hamilton är även medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens näringslivsråd.