Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Det hade varit en ära för Göteborg att ha ett Nobel Center i vår stad”

Anneli Hulthén är socialdemokratisk politiker och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Hon har tidigare även varit riksdagsledamot och ledamot i Europaparlamentet mellan åren 1995-2002. Annelie Hulthén är även ordförande för Business Region Göteborg.