Röster om Nobel Center

Röster om Nobel Center har som syfte att låta ett brett spektrum av personer komma till tals och ge sin syn på projektet. Därigenom skapas förutsättningar för ett breddat samtal om Nobelprisets framtida hem på Blasieholmen i Stockholm. Röster om Nobel Center samlar personer inom flera olika sfärer i samhället, med eller utan koppling till Nobel och listan av intervjupersoner fortsätter kontinuerligt att förnyas och utökas.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Det är verksamheten och de framtida Nobelpriserna som kommer att ge byggnaden dess identitet.

Olafur Eliasson är den dansk-isländske konstnären som flyttade till Berlin 1995 och grundade Studio Olafur Eliasson. Idag innefattar studion ett nittiotal hantverkare, specialiserade tekniker, arkitekter, arkivarier, administratörer, programmerare, konsthistoriker och kockar. Eliasson har realiserat flertalet större utställningar och projekt världen över. Under Nobelveckan 2015 ansvarade Eliasson för projektet ”Your Star” som lyste över Riddarfjärden utanför Stadshuset.

 

Skälet till att jag är positiv är att jag ser projektet ur ett femtio- till hundraårsperspektiv.”

Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och medgrundare av stiftelsen Gapminder. Han är en av grundarna av Läkare utan gränser i Sverige, samt medlem av Kungliga Vetenskapsakademien.

 

 

 • Johan Andersson, vd Mellby Gård

  Varför har ni valt att vara med och bidra till finansieringen av Nobel Center? Vi är glada och stolta över att få medverka till att Nobel Center blir till. På Mellby Gård har vi länge varit involverade i utbildning, forskning och relevanta verksamheter kopplat till det, och vi vet vilken betydelse individers vetgirighet, passion och […]

 • Lars Heikensten, vd för Nobelstiftelsen

  ”Vi vill skapa en plats där man diskuterar tidens avgörande frågor” Lars Heikensten är vd för Nobelstiftelsen. Han har tidigare bland annat varit riksbankschef mellan åren 2003-2005 och svensk ledamot av Europeiska revisionsrätten mellan 2006-2011. Lars Heikensten är en av de drivande personerna bakom skapandet av ett Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm.

 • Sigbrit Franke, ledamot i Familjen Erling-Perssons stiftelse

  ”Vi är mycket nöjda med hur det ser ut” Sigbrit Franke är ledamot i Familjen Erling-Perssons stiftelse, som är en huvudfinansiär till Nobel Center. Hon har tidigare varit Sveriges universitetskansler samt rektor för Umeå universitet.

 • Torsten Wiesel. Neurofysiolog, läkare och Nobelpristagare

  ”Det är en väldigt spännande utveckling vi har framför oss” Torsten Wiesel, en svensk neurofysiolog och läkare, är vetenskaplig beskyddare för och hedersledamot i Sveriges unga akademi. 1981 tilldelades Wiesel Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillsammans med David H. Hubel. De belönades för sin kartläggning av hur hjärnan sammanställer informationen från ögats näthinna för att producera […]

 • Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare

  Vad kan ett Nobel Center betyda för Stockholm och Sverige? Nobelpriset och det Nobel står för betyder mycket för Stockholm. Ett Nobel Center har stora förutsättningar att bli ett av huvudstadens mest attraktiva besöksmål förutsatt att det fylls med ett intressant och lockande innehåll. Vad är viktigt för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig stad? […]

 • Maria Maruska, vd Lydmar Hotel

  Vad tycker du om ett Nobel Center på Blasieholmen? Det känns spännande med en så stor nysatsning på Blasieholmen som mer och mer blir en destination i sig själv i Stockholm. Jag har arbetat på Blasieholmen i 20 års tid och när jag började fanns i stort sett bara Grand Hôtel och Nationalmuseum. Det gjorde att […]

 • Olafur Eliasson, konstnär

  ”Det är verksamheten och de framtida Nobelpriserna som kommer att ge byggnaden dess identitet” Olafur Eliasson är den dansk-isländske konstnären som flyttade till Berlin 1995 och grundade Studio Olafur Eliasson. Idag innefattar studion ett nittiotal hantverkare, specialiserade tekniker, arkitekter, arkivarier, administratörer, programmerare, konsthistoriker och kockar. Eliasson har realiserat flertalet större utställningar och projekt världen över. […]

 • Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar

  Vad tror du att Nobel Center kan betyda för Stockholm? Alla som arbetar inom Stockholms stad verkar för att göra staden så attraktiv som möjligt för dem som bor här och även attraktiv att besöka. Genom att använda ett av Sveriges starkaste och käraste varumärke i kampen om turisterna och genom att höja medvetenheten om […]

 • Danica Kragic, professor vid KTH

  ”Nobel Center kommer att berätta något om historien men också blicka in i framtiden och visa på de stora utmaningarna vi behöver adressera”   Danica Kragic är professor i datavetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan. Den 7 Juni 2012 utsågs Danica till hedersdoktor vid Lappeenranta University. Hon är även av ledamöterna i Sveriges Unga Akademi.

 • Michael Levitt, Nobelpristagare

  ”Utställningarna kommer att bli fantastiska” Michael Levitt tilldelades Nobelpriset i kemi 2013 tillsammans med Martin Karplus och Arieh Warshel. Prismotiveringen löd ”för utvecklandet av flerskalemodeller för komplexa kemiska system”.

 • Göran K Hansson, professor på Karolinska institutet

  ”Blasieholmen är en idealisk plats där vetenskapen möter samhället” Göran K Hansson är professor i kardiovaskulär forskning på Karolinska institutet. Han är även ledamot- samt tillträdande ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien. Han har tidigare varit ordförande och sekreterare i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin vid Karolinska Institutet och är för närvarande vice ordförande i Nobelstiftelsens […]

 • Gunnar von Heijne, professor vid Stockholms universitet

  ”Nobel Center kan skapa en plats för Nobelpriset att förkroppsligas på” Gunnar von Heijne är professor i kemi vid Stockholms universitet samt tidigare ordförande, nuvarande ledamot, i Nobelkommittén för kemi. Han är även en av Sveriges mest citerade forskare inom området biokemi och molekylärbiologi.

 • Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

  ”Det hade varit en ära för Göteborg att ha ett Nobel Center i vår stad” Anneli Hulthén är socialdemokratisk politiker och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Hon har tidigare även varit riksdagsledamot och ledamot i Europaparlamentet mellan åren 1995-2002. Annelie Hulthén är även ordförande för Business Region Göteborg.

 • Petra Dalunde, Chief Operating Officer för Urban ICT Arena

  Vad tycker du om Nobel Center? Vilken stad som helst i världen skulle vara mycket glad för möjligheten att husera ett Nobel Center. Jag har svårt att föreställa mig att det skulle placeras någon annan stans än i stadens hjärta. Jag tycker att det är viktigt för Stockholm att visa världen hur mycket Nobel betyder […]

 • Thomas Andersson, vd Stockholm Visitors Board

  Vad kan ett Nobel Center kan betyda för Stockholm? Nobel är ett mycket starkt varumärke och det internationella intresset för Nobel är mycket stort. Det stärker Stockholms position som attraktiv stad och ett intressant besöksmål inte minst för kongresser och möten. Ett Nobel Center skulle ytterligare förstärka våra möjligheter att utveckla Stockholm som en kreativ, […]

 • Gert Wingårdh, arkitekt

  ”Vi såg framför oss en byggnad som interagerar med hela staden” Gert Wingårdh är en av Sveriges ledande arkitekter och var en av tre finalister i arkitekttävlingen om Nobel Center. Han har bland annat ritat byggnader som Emporia i Malmö, Kuggen i Göteborg, Victoria Tower i Kista, House of Sweden i Washington, D.C. samt Sveriges […]

 • Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO

  ”Sverige ska konkurrera med de största kunskaperna” Karl-Petter Thorwaldsson är ordförande för Landsorganisationen i Sverige, LO. Innan det arbetade han som facklig-politisk ombudsman på IF Metall. Karl-Petter Thorwaldsson är även ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse samt verkställande utskott.

 • Eva Hamilton, ordförande för Radiohjälpen och Radiotjänst

  ”SVT och Nobel handlar i grunden om kunskap och demokrati” Eva Hamilton är tidigare VD för SVT. Idag är hon ordförande för Radiohjälpen och Radiotjänst. Hon sitter även i styrelsen för Lindex, LKAB, Fortum och Nobel Center. Eva Hamilton är även medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens näringslivsråd.

 • Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande i BP samt Volvo.

  ”När man reser runt i världen så får man höra att Nobelpriset är det största man kan få” Carl-Henric Svanberg är styrelseordförande i BP samt Volvo. Han har tidigare bland annat varit verkställande direktör för ASSA Abloy AB samt för Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

 • Leif Johansson, styrelseordförande för AstraZeneca och Ericsson

  ”Nobel Center kommer att inspirera nya generationer” Leif Johansson är styrelseordförande för AstraZeneca och Ericsson. Han är även ordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt Ordförande i Nobelstiftelsens International Advisory Board.

 • Sigge Eklund, författare

  ”Det här kommer att bli en välbehövlig injektion in i kulturvärlden” Sigge Eklund är författare och en av skaparna av podcasten Alex och Sigges podcast.

 • Mario Vargas Llosa, författare och Nobelpristagare

  ”Jag tycker att det är ett väldigt bra initiativ” Mario Vargas Llosa är författare och erhöll Nobelpriset i litteratur 2010. Intervjun gjordes i samband med ett besök på Nobelmuseet i maj 2014.

 • Marika Hedin, museichef för Gustavianum i Uppsala

  ”En av de viktigare sakerna med Nobel Center är satsningen på skolan” Marika Hedin är museichef för Gustavianum i Uppsala, samt fil.dr. i historia, tidigare verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet och KTH. Hon sitter i Nobelmuseets styrelse samt är verksamhetsutvecklare åt Nobel Center. Tidigare har Marika även varit chef för Vasamuseet.

 • Alla videor

  Här låter vi ett flertal personer komma till tals och ge sin syn på projektet – olika personer inom flera olika sfärer i samhället, med eller utan koppling till Nobel.   “Skälet till att jag är positiv är att jag ser projektet ur ett femtio- till hundraårsperspektiv” Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet […]