Om oss

Under 2012 bildade föreningen Nobel Foundation Rights Association det helägda aktiebolaget Nobelhuset AB med syfte att skapa ett Nobel Center, en byggnad för kulturell och vetenskaplig verksamhet på Blasieholmen i Stockholm. Bolagets uppgift är att projektera, uppföra, äga, förvalta och utveckla Nobel Center, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Under hösten 2012 påbörjades arbetet med att utse en arkitekt för Nobel Center. För det ändamålet genomfördes en internationell arkitekttävling under 2013 och fram till april 2014 genom en tillsatt jury och ett tävlingssekretariat inom Nobelhuset. Sedan vinnaren (David Chipperfield och Christoph Felger från David Chipperfield Architects Berlin) utsågs den 9 april 2014 går projektet nu vidare med programarbete, projektering samt verksamhetsplanering avseende det framtida innehållet i Nobel Center. Arbetet i den del som rör detaljplanen för Nobel Center sker i dialog med Stockholm stad.

Arbetet med att utveckla verksamheten i Nobel Center bedrivs inom Nobelstiftelsen, Nobel Media AB och Nobelmuseet AB. Under 2015 kommer också den nya stiftelsen Nobel Center att börja fungera. Det handlar om att ytterligare precisera den exakta utformningen av allt från utställningar, skolprogram, internetbaserade möten och vetenskapliga aktiviteter till ambitionerna för de nya restaurangerna.

Nobelhuset AB arbetar samtidigt vidare med lokalprogram, projektering samt planering för byggnaden. Här har vi flera kvalificerade partners; främst designarkitekterna vid David Chipperfield Architects och AIX Arkitekter som är lokal samarbetspartner i projektet.

Vi räknar med cirka två års byggtid och hoppas kunna öppna dörrarna till Nobel Center 2020.

 

Projektledning

Ylva Lageson, vd Nobelhuset AB

Elsa Thambert, projektkoordinator

Björn Strömberg, byggprojektledare

Anna Sjöström Douagi, programchef

Rebecka Oxelström, kommunikationsansvarig

 

Styrelse, Nobelhuset AB

Lars Heikensten, ek. dr., vd för Nobelstiftelsen, ordförande

Lars Anell, tidigare styrelseordförande för Vetenskapsrådet

Birgitta Ed, partner och en av grundarna av Six Year Plan

Gunnar von Heijne, professor, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Eva Nygren, arkitekt, tidigare vd och koncernchef Reijlers, tidigare vd inom Sweco

Anders Nylander, tidigare vd för Atrium Ljungberg

Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattson AB

Erika Lanner, chefsjurist, Nobel Group Interests, suppleant

 

Styrelse, Stiftelsen Nobel Center

Lars Heikensten, ek. dr., vd för Nobelstiftelsen, ordförande

Helene Andersson Svahn, professor Kungliga Tekniska Högskolan

Cecilia Gunne, advokat Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

Benny Fredriksson, vd för Kulturhuset Stadsteatern Stockholm

Bente Erichsen, tidigare vd för Nobels Fredssenter

Göran K. Hansson, professor, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare

Gunnar von Heijne, professor, sekr. i Nobelkommittén för kemi

Staffan Normark, professor Karolinska Institutet

Per Wästberg, författare, ledamot av Svenska Akademien