En vandring genom huset

View from Nybroviken. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Nobel Center blir Nobelprisets hem i Stockholm – en plats för en öppen och utåtriktad verksamhet. Byggnaden är utformad av David Chipperfield Architects. Vy från Nybroviken.

Entrance along Hovslagargatan street. May 2016. Provided for single use, ©David Chipperfield Architects

En av huvudentréerna är placerad längs Hovslagargatan, under ett skärmtak som markerar byggnadens sockelvåning. Illustration: David Chipperfield Architects

Ground floor of Nobel Center. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Byggnadens publika karaktär framhävs genom det lättillgängliga och avgiftsfria entréplanet. Planet är utformat som ett öppet torg med naturstensyta inspirerad av det närliggande Blasieholmstorg. Här kan man ta del av tillfälliga utställningar, museibutik och café. Illustration: David Chipperfield Architects

Café at ground floor. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Cafét i entréplan vetter ut mot den allmänna platsen i söder. Under sommarmånaderna kommer fasaden att kunna öppnas upp. Illustration: David Chipperfield Architects

 

Exhibition space. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Fyra av våningsplanen i Nobel Center kommer att innehålla museiverksamhet med utställningar kring Nobelpriset, Nobelpristagarna och Alfred Nobel. Målsättningen är att alla skolbarn i Sverige någon gång under sin skoltid ska få besöka centrets utställningar och skolprogram. Illustration: David Chipperfield Architects

 

A public route connects the various parts of the building. May 2016. ©David Chipperfield Architects

En generös trappa med spektakulär utsikt över staden och vattnet knyter samman byggnadens olika delar och aktiviteter för dess besökare. Illustration: David Chipperfield Architects

Auditorium. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Auditoriet är utformat för att ta tillvara Stockholms fantastiska vyer. Här kommer att arrangeras vetenskapliga seminarier, öppna föreläsningar och debatter med Nobelpristagare och andra stora tänkare året om. Illustration: David Chipperfield Architects

 

Restaurant at top floor. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Det publika restaurangplanet ligger allra högst upp i byggnaden. Här erbjuds besökarna god mat och en fantastisk vy över Stockholm. Illustration: David Chipperfield Architects

 

View from Hovslagargatan. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Hovslagargatan utformas som en gångfartsgata där trafiken samsas på fotgängarnas villkor. Beroende på vilken tid på dygnet och vilka aktiviteter som äger rum inuti huset kan uttrycket i den mässingsskimrande fasaden komma att variera och förändras. Illustration: David Chipperfield Architects

Public space south of the Nobel Center. May 2016. ©David Chipperfield Architects

I anslutning till Nobel Center skapas en ny allmän plats i soligt läge söder om byggnaden. Illustration: David Chipperfield Architects