Tävlingsuppgift

Competition Area Boundaries_small

Från början stod elva arkitekter inför den komplexa uppgiften att ta fram ett konceptuellt förslag på utformningen av Nobel Center. I denna uppgift ingick det även att förklara hur Nobel Center kommer att stå i relation till den omgivande stads- och hamnmiljön på Blasieholmen och i Nybroviken. Till sin hjälp hade arkitekterna ett omfattande tävlingsprogram med information om vilka aktiviteter som kommer att äga rum på Nobel Center och vilka krav som ställs på byggnaden och dess olika funktioner. I programmet beskrivs även den kulturhistoriska omgivningen som byggnaden ska uppföras i och vilka hänsyn som måste tas till de omgivande institutionerna och till miljön.

Den internationella arkitekttävlingen var indelad i två steg, där övergripande designförslag lämnades in den 30 september 2013. Juryn valde sedan ut tre arkitektkontor som fick fortsätta till tävlingens andra steg då förslagen förfinades. Det vinnande förslaget presenterades slutligen i april 2014.

Tävlingsprogrammet (pdf) kan hämtas nedan (engelska).

 

Brief_graphic