Arkitekttävling

I juni 2013 inleddes en arkitekttävling i två steg för att utforma den byggnad som ska bli Nobel Center – Nobelprisets nya hemvist i Stockholm. Elva framstående arkitekter från åtta länder bjöds in att delta. Av dessa valdes tre finalistbidrag ut till steg två, då anonymiteten i tävlingen bröts.

Av de tre bearbetade förslagen har en enig tävlingsjuryn nu utsett David Chipperfields och Christoph Felgers smäckra mässingsbyggnad till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center. Ett internationellt erkänt arkitektkontor med stor erfarenhet av kulturhistoriska miljöer blir därmed den samarbetspartner som ska hjälpa till att förverkliga Nobelprisets nya hem i Stockholm.

De tre förslag som bedömdes av juryn under tävlingens andra steg var:

Nobelhuset by Chipperfield

Nobelhuset by Chipperfield Architects

The Nobel Snowflake by Wingårdhs

The Nobel Snowflake by Wingårdh arkitektkontor

A Room and a Half by Johan Celsing

A Room and a Half by Johan Celsing Arkitektkontor

 

 

 

 

 

 

 

Inför det andra steget i tävlingen förmedlade juryn sina synpunkter i ett utlåtande till de tävlande. En av de kompletteringar som gjordes i tävlingsprogrammet var att programytan reducerades. Det resulterade i att de föreslagna byggnaderna minskade i storlek, framförallt över mark. Samtliga tre finalistförslag är lokaliserade i tomtens nordvästra hörn, vilket ger förutsättningar för en attraktiv öppen plats i soligt läge med gott om utrymme för en kajpromenad längs vattnet. Arkitekterna bearbetade även sina förslag utifrån juryns önskemål om en större öppenhet gentemot de omgivande publika ytorna och gångstråken.

Förslagen kan ses i sin helhet på sidorna här intill. Under tävlingen har de även varit utställda på Nobelmuseet i Stockholm. För mer information se Nobelmuseet.se.

Juryn har i sitt bedömningsarbete lagt stor vikt vid anpassningen till den omkringliggande bebyggelsen och kulturmiljön, samt den yttre gestaltningens överensstämmande med Nobelpriset och Nobelverksamheternas identitet.

Läs juryns utlåtande efter tävlingens första steg (PDF) respektive juryns slutliga utlåtande (PDF)

Svensk 1 Juryns utlåtande_April 2014_final_låg_bild

Mer om tävlingsprocessen, arkitekterna och jurymedlemmarna (PDF)