Arkitektur

Park_600

”Nobelhuset” av David Chipperfield & Christoph Felger, David Chipperfield Architects Berlin

En enig tävlingsjury utsåg David Chipperfields och Christoph Felgers smäckra mässingsskimrande byggnad till vinnare i arkitekttävlingen om Nobel Center i april 2014.

Enligt juryns utlåtande har förslaget ett elegant, tidlöst och vackert yttre uttryck som på ett övertygande sätt kan symbolisera Nobelverksamheten. Samtidigt har det en lätthet och öppenhet som är tilltalande. En tydlig och god planstruktur ger flexibla ytor. Byggnadens slanka form och måttfulla fotavtryck, skapar goda möjligheter för behagliga utemiljöer på byggnadens alla sidor. Det kommer att kunna vara till glädje inte bara för besökare till Nobel Center utan även för dem som söker sig till Blasieholmen för att besöka Nationalmuseum eller för en promenad i det vackra stadsrummet. Läs mer om arkitekttävlingen och juryns utlåtande här.

Det vinnande förslaget har legat till grund för den detaljplan som Stockholms stad höll samråd om första kvartalet 2015. Efter det har vissa bearbetningar av det ursprungliga förslaget gjorts. Det kan du läsa mer om här. Ett reviderat planförslag gick ut på granskning under hösten 2015. I mars 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för Nobel Center och i april 2016 antog kommunfullmäktige planen. Byggarbetet beräknas ta två och och sätts igång när detaljplanen vunnit laga kraft.

Arkitektens formmässiga koncept bygger på fyra huvudsakliga idéer:

Nobelhuset

Som fristående solitär speglar Nobelhuset tanken om ett “hus” som en medborgerlig byggnad och ansluter på så vis till övriga institutioner i dess omedelbara närhet.

Nobelsalen

Auditoriet ”Nobelsalen” är placerad i den övre delen av byggnaden och erbjuder ett panorama över staden. Genom dess kröning av byggnaden, inte bara avseende arkitektoniska form utan också genom att skapa interaktion med omgivningen, skapas en närvaro i det offentliga rummet.

En allmän plats

Genom en stor öppen plats, trädgård eller park finns en möjlighet att binda samman Blasieholmens östra och västra strand och skapa ett nytt offentligt rum till stadens invånare.

En publik promenad

En generös trappa länkar samman byggnadens alla delar och aktiviteter – och på så vis fastställer det som Nobel Center handlar om – en publik dynamisk plats för möten, nya upptäckter och inspiration.

 

Bilder i stort format.

 

Night view from Skeppsholmen. May 2016. ©David Chipperfield Architects

View from Hovslagargatan. May 2016. ©David Chipperfield Architects

View from Nybroviken. May 2016. ©David Chipperfield Architects

A public route connects the various parts of the building. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Entrance along Hovslagargatan street. May 2016. Provided for single use, ©David Chipperfield Architects

Entrance from Hovslagargatan. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Ground floor of Nobel Center. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Ground floor of Nobel Center. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Café at ground floor. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Café at ground floor. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Exhibition space. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Exhibition space. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Auditorium. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Auditorium. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Restaurant at top floor. May 2016. ©David Chipperfield Architects

Restaurant at top floor. May 2016. ©David Chipperfield Architects