Slideshow

 • slide_1

  Nobel Center blir Nobelprisets nya hem i Stockholm

 • slide_2

  Med ett fantastiskt läge

  I anslutning till Nobel Center skapas en ny allmän plats i soligt söderläge på Blasieholmen i Stockholm.

 • slide_3

  Ett öppet och publikt hus

  I Nobel Center skapas en ny arena för utställningar, vetenskapliga seminarier, föredrag och samtal om dagsaktuella ämnen och evenemang av olika slag.

 • slide_4

  Nobelsalen

  Högst upp i Nobel Center erbjuder ett stort auditorium ett panorama över staden. Här kommer Nobelpriset att delas ut den 10 dec varje år.

En plats som engagerar, inspirerar och väcker nyfikenhet

Nobel Center ska uppföras på Blasieholmen, på en fantastisk plats i Stockholms centrala vattenrum. Med en bred publik verksamhet kommer Nobel Center att bjuda in till Nobelprisets unika värld av naturvetenskap, humaniora och fredsarbete. Nobelpriset och Nobelpristagarnas berättelser kommer att ligga till grund för centrets utställningar, programverksamhet och medieproduktioner. Nobel Center ska bli en tillgänglig och angelägen mötesplats som stimulerar nyfikenhet och kreativitet. Stockholms stad har under många år reserverat den här tomten för en publik verksamhet av internationellt intresse. Nobel Center kommer att öka platsens värde och göra den mer tillgänglig för Stockholmare och mer långväga besökare. Ett efterlängtat besöksmål kommer äntligen att bli verklighet.

Vi står inför en spännande resa och välkomnar alla att följa oss längs vägen!

Arbetet med Nobel Center går vidare

Stockholms stads samråd kring detaljplanen för Nobel Center avslutades den 22 april. Allmänheten och remissinstanser har fått tycka till.

Samrådet har visat att det finns ett stort engagemang för projektet vilket är positivt för den fortsatta processen. Över 700 synpunkter har kommit in till Stockholms stad. Vi kommer nu utveckla projektet vidare tillsammans med vår arkitekt David Chipperfield och Stockholms stad. Det handlar om att granska och analysera inkomna synpunkter samt bedöma vilka eventuella bearbetningar som ska göras. Vi kommer även att fortsätta vårt arbete med att planera för verksamheten som ska bedrivas i Nobel Center.

Här kan du läsa mer om den fortsatta processen.

Följ projektets utveckling