Slideshow

 • slidehuset

  Nobel Center blir Nobelprisets nya hem i Stockholm

 • View from new open space in south -close

  Med ett fantastiskt läge

  I anslutning till Nobel Center skapas en ny allmän plats i soligt söderläge på Blasieholmen i Stockholm.

 • Foto: Alexander Mahmoud

  En källa till kunskap och inspiration

  Nobel Center vill stimulera nyfikenhet och kreativitet. Ett brett skolprogram kommer att vända sig till skolbarn, studenter och lärare.

 • NC_Auditorium_1080x500px_slideshow

  Nobelsalen

  Högst upp i Nobel Center erbjuder ett stort auditorium ett panorama över staden. Här kommer Nobelpriset att delas ut den 10 dec varje år.

 • copyright Nobel Media AB

  Idéer som förändrar världen

  I Nobel Center står Nobelpriset och Nobelpristagarnas berättelser i fokus. Det är berättelser om mod, övertygelse och envishet. Det är berättelser som bevisar att idéer kan förändra världen.

 • slide_3

  Ett öppet och publikt hus

  I Nobel Center skapas en ny arena för utställningar, vetenskapliga seminarier, föredrag och samtal om dagsaktuella ämnen och evenemang av olika slag.

En plats som engagerar, inspirerar och väcker nyfikenhet

Nobel Center ska uppföras på Blasieholmen, på en fantastisk plats i Stockholms centrala vattenrum. Med en bred publik verksamhet kommer Nobel Center att bjuda in till Nobelprisets unika värld av naturvetenskap, humaniora och fredsarbete. Nobelpriset och Nobelpristagarnas berättelser kommer att ligga till grund för centrets utställningar, programverksamhet och medieproduktioner. Nobel Center ska bli en tillgänglig och angelägen mötesplats som stimulerar nyfikenhet och kreativitet. Stockholms stad har under många år reserverat den här tomten för en publik verksamhet av internationellt intresse. Nobel Center kommer att öka platsens värde och göra den mer tillgänglig för Stockholmare och mer långväga besökare. Ett efterlängtat besöksmål kommer äntligen att bli verklighet.

Vi står inför en spännande resa och välkomnar alla att följa oss längs vägen!

Senaste nytt

Nobelveckan närmar sig

Den 6 december inleds Nobelveckan. Det blir en vecka full av föreläsningar, samtal, prisutdelning och bankett. Ett mycket uppskattat inslag under veckan brukar vara de besök Nobelpristagarna gör på skolor runt om i Stockholm. Flertalet pressmöten arrangeras också. Ett av dem kommer att handla specifikt om Nobel Center.

Samråd för vattenverksamhet

Dessutom pågår nu ett kompletterande samråd som del i tillståndsansökan för vattenverksamhet. För att uppföra byggnadens källarplan krävs schaktning under grundvattennivån. För att arbetena ska kunna utföras i torrhet behöver inläckande grundvatten länshållas, vilket är tillståndspliktigt enligt 11 kapitlet i miljöbalken. Samrådsunderlaget finner du här.

Följ projektets utveckling