Slideshow

 • slide_1

  Nobel Center blir Nobelprisets nya hem i Stockholm

 • slide_2

  Med ett fantastiskt läge

  Invid Nobel Center skapas i soligt söderläge en ny allmän plats på Blasieholmen i Stockholm.

 • slide_3

  Ett publikt hus

  I nobelcenter skapas en ny arena för utställningar, vetenskapliga seminarier, föredrag och samtal om dagsaktuella ämnen och evenemang av olika slag.

 • slide_4

  Nobelsalen

  Högst upp i Nobel Center erbjuder ett stort auditorium ett panorama över staden. Här kommer Nobelpriset att delas ut den 10 dec varje år.

En plats som engagerar, inspirerar och väcker nyfikenhet

Nobel Center ska uppföras på Blasieholmen, på en fantastisk plats i Stockholms centrala vattenrum. Med en bred publik verksamhet kommer Nobel Center att bjuda in till Nobelprisets unika värld av naturvetenskap, humaniora och fredsarbete. Nobelpriset och Nobelpristagarnas berättelser kommer att ligga till grund för centrets utställningar, programverksamhet och medieproduktioner. Nobel Center ska bli en tillgänglig och angelägen mötesplats som stimulerar nyfikenhet och kreativitet. Stockholms stad har under många år reserverat den här tomten för en publik verksamhet av internationellt intresse. Nobel Center kommer att öka platsens värde och göra den mer tillgänglig för Stockholmare och mer långväga besökare. Ett efterlängtat besöksmål kommer äntligen att bli verklighet.

Vi står inför en spännande resa och välkomnar alla att följa oss längs vägen!

Nobel Center färdigt för plansamråd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19/2 att låta den föreslagna detaljplanen för Nobel Center gå ut på samråd. Samrådsperioden blir därmed sex veckor med start den 4 mars. Men vad innebär egentligen ett samråd? En kort beskrivning är att samrådet är en del i den formella planprocessen som regleras i plan- och bygglagen (PBL). Syftet är att allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra. I samrådet ska de som berörs komma till tals och fackinstanser av olika slag ges tillfälle att bedöma förslaget. …Läs mer

Följ projektets utveckling