Slideshow

 • modellen_start

  Ett öppet och publikt hus

  I Nobel Center skapas en ny arena för utställningar, vetenskapliga seminarier, föredrag och samtal om dagsaktuella ämnen och evenemang av olika slag.

 • SlideshowAuditorium_1080

  Nobelsalen

  Högt upp i Nobel Center erbjuder ett stort auditorium ett panorama över staden. Salen kommer att fungera för olika typer av öppna föreläsningar, kulturarrangemang och vetenskapliga möten året om.

 • SlideshowView from Skeppsholmen1080

  Nobel Center blir Nobelprisets nya hem i Stockholm

 • AM_Nobel_laureates_1050

  Idéer som förändrar världen

  I Nobel Center står Nobelpriset och Nobelpristagarnas berättelser i fokus. Det är berättelser om mod, övertygelse och envishet. Det är berättelser som bevisar att idéer kan förändra världen.

 • Foto: Alexander Mahmoud

  En källa till kunskap och inspiration

  Nobel Center vill stimulera nyfikenhet och kreativitet. Ett brett skolprogram kommer att vända sig till skolbarn, studenter och lärare.

 • SlideshowView from South_Public1080

  Med ett fantastiskt läge

  I anslutning till Nobel Center skapas en ny allmän plats i soligt söderläge på Blasieholmen i Stockholm.

Regeringen och Stockholms stad investerar 180 miljoner i Nobel Center

Verksamheten vid Nobel Center är av nationellt intresse och regeringen avser därför bidra med ökad delfinansiering. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, var en av två ministrar på plats vid pressträff.

Anna Sjöström Douagi blir programchef för Nobel Center

I sin nya roll kommer Anna Sjöström Douagi att bidra till utvecklingen av en bred publik verksamhet i Nobel Center som riktar sig till skolbarn, beslutsfattare, forskare och en bred allmänhet från hela världen. Nya krafter knyts till projektet.

Ny donation till Nobel Center

Satsning på skolan ger Nobel Center donation på 50 miljoner. Donationen kommer från en av de största stiftelserna i Danmark, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Läs pressmeddelandet.

En plats som engagerar, inspirerar och väcker nyfikenhet

Nobel Center ska uppföras på Blasieholmen, på en fantastisk plats i Stockholms centrala vattenrum. Med en bred publik verksamhet kommer Nobel Center att bjuda in till Nobelprisets unika värld av naturvetenskap, humaniora och fredsarbete. Nobelpriset och Nobelpristagarnas berättelser kommer att ligga till grund för centrets utställningar, programverksamhet och medieproduktioner. Nobel Center ska bli en tillgänglig och angelägen mötesplats som stimulerar nyfikenhet och kreativitet. Stockholms stad har under många år reserverat den här tomten för en publik verksamhet av internationellt intresse. Nobel Center kommer att öka platsens värde och göra den mer tillgänglig för Stockholmare och mer långväga besökare. Ett efterlängtat besöksmål kommer äntligen att bli verklighet.

Vi står inför en spännande resa och välkomnar alla att följa oss längs vägen!